Termeni și condiții generale de utilizare a site-ului Savex

PREVEDERI LEGALE
Acest site web vă este pus la dispoziție de Ficosota OOD, o societate cu răspundere limitată, înregistrată în Registrul Comerțului din Republica Bulgaria, cod unic de identificare (CUI) 837055835, cu sediul și adresa înregistrate pe: Shumen, Bulgaria, nr. 48, Bulevardul Madara.
Termenii „noi”, „nouă”, „nostru” și „Ficosota” se referă la Ficosota OOD.
Prin accesarea sau utilizarea acestui site web în orice mod, sunteți de acord cu Termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului Savex’s Website* („Termenii și condițiile generale”). Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile generale, deoarece conțin informații referitoare la drepturile dumneavoastră legale și limitările acestora. Dacă nu acceptați toți acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site web.
Datorită inovațiilor tehnice actuale și modificărilor cadrului legal relevant, Termenii și condițiile generale se supun unor modificări periodice. Prin urmare, cerem utilizatorilor să recitească acești Termeni și Condiții Generale înainte de fiecare vizită pe acest site web și să ia în considerare eventualele modificări și / sau amendamente.

PREVEDERI CU PRIVIRE LA DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE LA MARCĂ
Tot conținutul acestui site web (texte, imagini, sunet și alte materiale disponibile pe acesta), inclusiv codul utilizat pentru acest site web, sunt în posesia Ficosota. Conceptul și aspectul acestui site web sunt protejate de drepturile de autor, drepturile producătorilor bazelor de date, concepte și altele și nu pot fi copiate sau reproduse în totalitate sau parțial. Toate drepturile sunt rezervate de Ficosota. Atât conținutul, cât și designul și structura site-ului web sunt protejate de drepturile de autor. Reproducerea informațiilor și, în special, utilizarea de texte sau părți ale acestora sau a materialului fotografic necesită acordul prealabil scris al Ficosota. Drepturile de transmitere și reproducere aparțin exclusiv Ficosota.
Toate mărcile afișate pe acest site web sunt fie în posesia Ficosota, fie utilizate sub licență de Ficosota. Nu puteți descărca, copia, modifica sau utiliza în alt mod mărcile fără consimțământul nostru prealabil scris sau consimțământul terței părți care deține aceste mărci comerciale. Utilizarea neautorizată sau abuzul exercitate asupra mărcilor sunt interzise în mod expres și reprezintă o încălcare a legislației în vigoare.

PREVEDERI CU PRIVIRE LA INFORMAȚIILE DESPRE PRODUS
Trimiterea la orice produs de pe site nu constituie o ofertă de vânzare sau furnizare a produsului respectiv.
Produsele afișate pe acest site web sunt exemple de mărfuri produse de Ficosota. Ficosota nu garantează că un produs afișat pe acest site web este disponibil și în țara sau regiunea dumneavoastră sau că numele, descrierea sau specificațiile produsului vor fi aceleași cu cele menționate pe site.

DISTRIBUIREA CONȚINUTULUI
Este posibil să includem pe acest site web funcționalități care să vă permită să distribuiți propriul dumneavoastră conținut. Vă rugăm să rețineți că, prin furnizarea conținutului prin intermediul acestui site web, conținutul dumneavoastră poate deveni public. Acordați Ficosota un drept de folosință și o licență internaționale, neexclusive, transferabile, fără redevențe, perpetue, irevocabile, fără a pretinde despăgubiri, drepturile de a reproduce, distribui, adapta, modifica, transmite, afișa sau prezenta, în mod public sau altfel, acest tip de conținut. Licențele vor rămâne valabile și după încetarea utilizării de către dumneavoastră a acestui site web. Pentru tot conținutul pe care îl distribuiți prin intermediul acestui site web, declarați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru acordarea acestor licențe.

CREAREA LINKURILOR CU ACEST SITE WEB
Puteți crea un hyperlink către acest site web, dar numai cu acordul nostru prealabil scris și în conformitate cu instrucțiunile pe care vi le putem oferi în acest sens. În particular, puteți să faceți o trimitere numai la un site web care vă aparține și care poate fi legat numai de pagina noastră de pornire.
În orice moment, vă putem cere să eliminați de pe site-ul dumneavoastră web linkul (hyperlink) către acest site web, mărcile noastre sau alte elemente de proprietate intelectuală, în caz contrar putem întreprinde împotriva dumneavoastră orice acțiune legală pe care o considerăm necesară. În cazul provocării unor prejudicii sau pierderi, ne veți despăgubi pentru orice prejudiciu sau pierdere suferită în urma creării unei trimiteri spre acest site web.

PREVEDERI CU PRIVIRE LA LEGĂTURILE CĂTRE SITE-URILE WEB ALE TERȚILOR
Acest site web poate conține hyperlinkuri către site-uri web operate de alte entități decât Ficosota. Astfel de hyperlinkuri sunt furnizate numai cu titlu de referință. Nu administrăm aceste site-uri web și nu suntem responsabili pentru conținutul acestora, politicile lor de confidențialitate sau alte practici și politici ale acestora.
Includerea hyperlinkurilor către astfel de site-uri web nu implică nicio acțiune de promovare a materialului de pe astfel de site-uri web sau vreo asociere cu operatorii acestora.
Ficosota nu își asumă nicio răspundere pentru orice încălcare a drepturilor de autor, a drepturilor la marcă sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, care apar pe un site web accesibil printr-un hyperlink.

DECLARAȚIE DE ASUMARE A RESPONSABILITĂȚII
Ficosota publică acest site „as is” și „așa cum este disponibil” fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.
Orice răspundere a Ficosota pentru prejudiciile survenite în urma accesării sau utilizării acestui site web – indiferent de cauza legală, inclusiv delictul – se limitează la daunele cauzate de intenția sau grava neglijență.
Informațiile, conținutul sau materialele puse la dispoziție prin intermediul acestui site web pot include inexactități sau erori. Ficosota nu garantează acuratețea, fiabilitatea sau complexitatea informațiilor și nu își asumă răspunderea pentru orice erori sau alte inexactități legate de conținutul informațiilor sau materiale publicate în acest loc.
Ficosota depune eforturi uriașe pentru a menține acest site web curat, fără viruși, cu toate acestea, nu putem garanta absența virușilor. Din acest motiv, vă recomandăm să aveți grijă și să vă asigurați o protecție adecvată împotriva virușilor (de exemplu, utilizarea scanerelor de viruși) înainte de a descărca documente sau diverse informații.

DIVERSE
În cazul în care se constată că o parte din Termenii și Condițiile Generale nu este aplicabilă (este nulă) din punct de vedere legal, toate celelalte părți ale Termenilor și Condițiilor Generale nu ar trebui să fie afectate.
Acești Termeni și Condiții Generale stau la baza relației noastre cu dumneavoastră și reprezintă acordul nostru bilateral în întregime.
Termenii și Condițiile Generale precum și conținutul acestui site web intră sub incidența legislației bulgare ale căror instanțe vor avea competența exclusivă de a examina și soluționa orice litigii legate de acești Termeni și Condiții.

Termenii și Condițiile Generale sunt adoptate și intră în vigoare la 21.12.2020.

_____

* Acest site web și informațiile conținute de către acesta nu sunt destinate sau aprobate pentru a fi utilizate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii sau de către cetățenii sau rezidenții americani.